Cursussen

Dé danss­chool van Nijmegen en omstreken. Mod­ern en supergezel­lig. Voorzien van prachtige dans­vlo­er en air­co.  Alle docen­ten gediplomeerd. Met aan­dacht voor de leer­lin­gen. Van Begin­ners tot Wed­stri­jd­dansen. Lees het overzicht van de cur­sussen die je bij Dan­scen­trum Elvi­ra kan vol­gen. Var­iërend van de bek­ende Latin en Ball­room­dansen als de Cha Cha, Rum­ba, Jive, Quick­step of Wals. Ook mensen zon­der part­ner kun­nen inschri­jven. Danspart­ner gegaran­deerd. Foto-zaal-1[1]

Korte cursus Stijldansen Beginners 

Vanaf Zondag 14 April, aan­vang 19.00 uur, start een korte cur­sus Sti­jl­dansen voor Begin­ners.
Deze cur­sus bestaat uit 4 lessen, gebaseerd op snel en goed dansen leren, voor bruiloft en andere gele­gen­heden.
Les­da­ta : 14 April, 22 April ( 2de Paas­dag ), 12 Mei en 19 Mei.

Kosten € 40,- per per­soon

Aan­melden voor deze korte cur­sus? Klik op onder­staande regel: ‘Korte cur­sus Sti­jl­dansen begin­ners’

"Dansles in de mooiste dansschool van Nijmegen"

Danscentrum Elvira Eggenhuizen | Gerard Noodstraat 129 6511 ST Nijmegen | 024 3235845/06 50646638