Cursussen

Dé danss­chool van Nijmegen en omstreken. Mod­ern en supergezel­lig. Voorzien van prachtige dans­vlo­er en air­co.  Alle docen­ten gediplomeerd. Met aan­dacht voor de leer­lin­gen. Van Begin­ners tot Wed­stri­jd­dansen. Lees het overzicht van de cur­sussen die je bij Dan­scen­trum Elvi­ra kan vol­gen. Var­iërend van de bek­ende Latin en Ball­room­dansen als de Cha Cha, Rum­ba, Jive, Quick­step of Wals. Ook mensen zon­der part­ner kun­nen inschri­jven. Danspart­ner gegaran­deerd. Foto-zaal-1[1]

Nieuwe cursussen Stijldansen Beginners en Gevorderden

Medio Sep­tem­ber starten nieuwe cur­sussen Sti­jl­dansen voor Begin­ners en ook voor Gevorder­den
Dames en heren zon­der part­ner kun­nen zich ook inschri­jven, wij zor­gen dan voor een passende danspart­ner.

Aan­melden cur­sus Begin­ners? Klik op onder­staande regel: Sti­jl­dansen Begin­ners Jan­u­ari 2019
Aan­melden cur­sus Gevorder­den? Klik op onder­staande regel: Sti­jl­dansen Gevorder­den Jan­u­ari 2019

"Dansles in de mooiste dansschool van Nijmegen"

Danscentrum Elvira Eggenhuizen | Gerard Noodstraat 129 6511 ST Nijmegen | 024 3235845/06 50646638