Stijldansen Beginners vanaf eind Januari 2019

Een cur­sus STIJLDANSEN BEGINNERS  bestaat uit 10 lessen.
Kosten € 90,- per per­soon.

Cur­sussen  Sti­jl­dansen Begin­ners Vol­wasse­nen :

Zondag              19.00 uur         start 27 Jan­u­ari
Dins­dag             19.30 uur         start 29 Jan­u­ari

Mensen zon­der danspart­ner kun­nen zich ook inschri­jven, wij zor­gen voor een passende danspart­ner.

 

Aanmelden voor de cursus

Voorkeur cursusdag Januari 2019

Gegevens van de cursist (verplicht)

Aanspreek­ti­tel

Naam

Adres

Post­code

Woon­plaats

Geboorte­da­tum

Tele­foon

e-mail

Gegevens van de partner (niet verplicht)

Aanspreek­ti­tel

Naam

Adres

Post­code

Woon­plaats

Geboorte­da­tum

Tele­foon

e-mail

Bookmark de permalink.
Stijldansen Beginners vanaf eind Januari 2019
DoelgroepVolwassenen
Start cursusdiversen
Aanvangdiversen
Eindediversen
Aantal lessen10
Lesduur75 min
Kosten Cursus€ 90,-

"Dansles in de mooiste dansschool van Nijmegen"

Danscentrum Elvira Eggenhuizen | Gerard Noodstraat 129 6511 ST Nijmegen | 024 3235845/06 50646638