Feestlocatie

Gezel­lige zit­jes in de zaal

Dan­scen­trum Elvi­ra Eggen­huizen heeft een ruime en mod­erne dan­sza­al van ruim 200 m2 met een ‘zwevende dans­vlo­er’, air­con­di­tion­ing en vol­doende zitru­imte. Er is een mooie, mod­erne bar aan­wezig.  Alle voorzienin­gen zijn aan­wezig voor een feest, avond of dag met een goede en gezel­lige sfeer. Onze locatie is uit­er­aard voorzien van air­co en beschikt over een prachtige, eventueel sep­a­rate, bar­ruimte. De zaal heeft een vaste dis­cotheekop­stelling en is ruim gevuld met diverse feestver­licht­ing.

Feestza­al

Neem con­tact met ons op en lat­en we het eens hebben over uw wensen en onze mogelijkhe­den, we komen er samen uit.

Neem contact met ons op

Uw naam (ver­plicht)

Uw email (ver­plicht)

Onder­w­erp

Uw bericht

"Dansles in de mooiste dansschool van Nijmegen"

Danscentrum Elvira Eggenhuizen | Gerard Noodstraat 129 6511 ST Nijmegen | 024 3235845/06 50646638