Priveles

Dansen leren kan ook dmv. privé­lessenx16938121[1]
Een privéles duurt 1 uur en kost € 50,- ( per paar )

De ster op je eigen bruiloft!
Het jawo­ord is gegeven.  Je bent druk bezig met de locatie, de jurk, de gas­ten­li­jst en uitn­odigin­gen. Maar de ‘open­ings­dans? Maak daar ook iets spe­ci­aals van. Leer in relatief korte tijd een roman­tis­che, zwierende, gepas­sioneerde of spec­tac­u­laire dans. Niet alleen zal dit heel ver­rassend zijn, maar je zult een zorg min­der hebben als je zelfverzek­erd de open­ings­dans doet op de mooiste dag van je lev­en. Ook in het aan­leren van een ‘open­ings­dans’ voor een bruilofts­feest zijn wij zeer ervaren.

 

Dan­swed­stri­j­den       Als je wilt deel­ne­men aan dan­swed­stri­j­den zijn privé­lessen, evt. samen met deel­name aan een cur­sus wed­stri­jd­dansen, zeer geschikt.  Elvi­ra en Her­man zijn gecer­ti­ficeerde danssporttrainers/coaches op het gebied van Stan­daard en Latin Dansen tot op het hoog­ste niveau.

Lid van de Ned­er­landse Algemene Danss­port Bond.logo swinging world solo

"Dansles in de mooiste dansschool van Nijmegen"

Danscentrum Elvira Eggenhuizen | Gerard Noodstraat 129 6511 ST Nijmegen | 024 3235845/06 50646638